De Sint Cecilia School

Voor het onderhoud van de gebouwen, voor een beetje meer lesmaterialen en voor het brengen van enige levensvreugde onder de kinderen met een weinig hoopvolle toekomst is de school aangewezen op...? Ja op wie? De Stichting Kiwanuka wil aan een betere toekomst van de school en de leerlingen een bijdrage leveren. Hoewel Villa Maria een dorp is, heeft het een streekfunctie dankzij de daar aanwezige scholen en een klein ziekenhuis. Sommige kinderen lopen uren van en naar school.

Hoofd van de school is zuster Agnes. Zij is lid van de Banabikira-orde, ook wel de orde van de dochters van de maagd Maria genoemd. Hun blauwe kleding is opvallend. Deze Oegandese orde is actief in Oeganda, Kenia en Tanzania en is vooral actief in scholen en ziekenhuizen. Het moederhuis ligt op 5 kilometer afstand van de Sint Cecilia school. In het moederhuis krijgen de novicen hun religieuze opleiding en worden de bejaarde nonnen opgevangen. In Villa Maria zijn er twee scholen en er is een opvanghuis voor dove, slecht horende en slecht ziende kinderen.

Onderwijzers

De school heeft momenteel negen leerkrachten. De meeste leerkrachten wonen in een armoedig onderkomen bij de school. Deze jonge mensen werken met veel energie en creativiteit om de meisjes van de school een betere toekomst te geven.

Deze leerkrachten verdienen daarom de steun van de Stichting Kiwanuka. Een van de leerkrachten bedankte de Stichting met de mooie woorden “dankzij jullie zijn wij trots op onze school en werken we hier graag”.

Resultaten Stichting Kiwanuka

De Stichting Kiwanuka heeft in de afgelopen jaren o.a. het volgende kunnen realiseren:
• Gebouwen zijn weer in goede staat gebracht
• Er zijn watertanks gebouwd op het terrein van de school
• De school heeft zonnecellen op het dak en heeft dus electriciteit
• Dankzij het Kiwanuka-papproject krijgen de kinderen tussen de middag een bord of beker pap.
• Er is meer lesmaterial en er is een kleine bibliotheek
• Ieder jaar kan een aantal kinderen doorstromen naar een vervolgopleiding
• Alle klaslokalen zijn nu voorzien van het benodigde meubilair 

De Sint Cecilia School


De kinderen presenteren met trots hun school door op te treden als muziek- en dansgroep. Dankzij Kiwanuka studeren er per februari 2022 34 talentvolle meisjes verder op een middelbare school. 15 Meisjes hebben de middelbare school inmiddels voltooid en volgen een beroepsopleiding, onder andere voor verpleegkundige, onderwijzeres of vroedvrouw. Tweeënveertig meisjes hebben inmiddels een beroepsopleiding afgerond. Deze 42 meisjes hebben allemaal een baan gevonden en kunnen dus nu voor zichzelf zorgen en een financiële bijdrage leveren aan het welzijn van hun familie.

Stichting Kiwanuka: Hondstraat 8a, 6211 HX Maastricht
T: +31(0) 43 - 32 12 995, E: info@kiwanuka.nl