Fondsen werving

Een betere toekomst voor de meisjes van de Sint Cecilia School in Villa Maria. De Stichting Kiwanuka wordt sinds de oprichting ondersteund door particulieren, bedrijven en instellingen. Hierdoor wordt een betere toekomst voor de meisjes van de Sint Cecilia School in Villa Maria in Oeganda gerealiseerd.

Iedere gift is welkom...

Groot of klein, een eenmalige bijdrage of een periodieke storting zal benut worden voor de doelen die de stichting zich heeft gesteld.

Een beurs voor de vervolgopleiding financieren

De stichting stelt jaarlijks aan de meest talentvolle kinderen van de school een beurs ter beschikking om na de lagere school te kunnen doorstuderen. De stichting zoekt gulle gevers die de plicht op zich nemen, d.m.v. een maandelijkse of jaarlijkse bijdrage, zo'n beurs mogelijk te maken. De stichting biedt de faciliteit om dit te doen via een meerjarige afspraak tussen de stichting en de gulle gever, waardoor deze bijdrage volledig fiscaal aftrekbaar is. Download formulier meerjarige ondersteuning

Eten voor het goede doel

Regelmatig organiseren Pauline Vluggen en René Verspeek in hun huis in Maastricht een table d'hôtes. Van de deelnemers wordt verwacht dat zij minimaal een bepaald bedrag betalen voor dit lekkere eten. Alle bijdragen komen volledig ten goede aan de stichting Kiwanuka. Zo’n dinertje kan u ook bij u thuis georganiseerd worden. René doet de boodschappen en kookt en u en uw gezelschap hebben een gezellige avond, met een mooie financiële bijdrage voor Kiwanuka. Aanmelden: info@kiwanuka.nl

ANBI erkend


De Stichting Kiwanuka is erkend als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Dit betekent dat uw gift, onder de voorwaarde dat u zich door middel van een schriftelijke meerjarige afspraak van minimaal 5 jaar verbindt jaarlijks een vast bedrag te doneren, voor de belastingdienst volledig aftrekbaar is. De kosten van de stichting zullen tot een minimum beperkt blijven (in de regel ongeveer 1% van de inkomsten). Indien bijvoorbeeld door bestuursleden of andere betrokkenen naar Oeganda wordt gereisd is dit voor eigen rekening (Voor meer informatie over het bestuur klik hier). RSIN-nummer van Kiwanuka is 8150.94.267, Zie ook: www.anbi.nl 

Beleidsplan 2021-2025

De algemene doelstelling van de Stichting Kiwanuka is in de statuten omschreven als “het bevorderen van het onderwijs in Masaka District (Oeganda), meer in het bijzonder de Sint Cecilia-school in Villa Maria, en de verdere vorming, scholing en het opbouwen van een zelfstandig bestaan van de leerlingen van deze school”.
Download beleidsplan

Financiële jaarcijfers

Resultaatrekening en begroting Stichting Kiwanuka 2020 - 2021.
Download financiële jaarcijfers

Nieuwsbrieven

De stichting stuurt aan alle gulle gevers in de jaarlijks uit te brengen Nieuwsbrief een financiële verantwoording van de besteding van de middelen.
Download jaarbrief 2023
Download jaarbrief 2022
Download jaarbrief 2021
Download jaarbrief 2020
Download Nieuwsbrief Nieuwbouw 2019-2022
Download jaarbrief 2019
Download jaarbrief 2018
Download jaarbrief 2017
Download jaarbrief 2016
Download jaarbrief 2015

Steun ons werk en doneer

Steun onze stichting met een structurele of eenmalige donatie. Iedere gift is welkom. Groot en klein, een eenmalige bijdrage of een periodieke storting zal benut worden voor de doelen die de stichting zich heeft gesteld.

Stichting Kiwanuka: Hondstraat 8a, 6211 HX Maastricht
T: +31(0) 43 - 32 12 995, E: info@kiwanuka.nl