free html templates


Projecten Kiwanuka

De belangrijkste activiteit van de Stichting Kiwanuka is een beurzenprogramma waarmee jaarlijks de beste leerlingen kunnen doorstromen naar een middelbare school. Dankzij de ondersteuning van de stichting Kiwanuka volgen per 1 januari 2018 in totaal 40 meisjes een opleiding na hun basisschool in Villa Maria en hebben 23 meisjes inmiddels een opleiding verpleegkundige, onderwijzeres, hotel management/catering, maar ook een universitaire bachelor studie afgerond.

Schoolgeld in Oeganda

In Oeganda zijn middelbare scholen in de regel kostscholen waarvan het jaarlijks schoolgeld € 600 á € 700 per kind bedraagt. Bij een universitaire opleiding kan dit oplopen tot € 1000 per student. De Stichting Kiwanuka streeft ernaar personen of organisaties te vinden die bereid zijn één kind in staat te stellen om een middelbare school en een vervolgopleiding te doorlopen. De meisjes worden gedurende deze schoolopleiding begeleid door een van de onderwijzers van de lagere school. Vanaf 2005 is op deze wijze de eerste beursstudent van Kiwanuka, Wanyana Prossy, ondersteund tijdens haar middelbare en universitaire vervolgopleiding. Ze werkt sinds 2015 als lerares “voedsel en voeding” op een middelbare school in Oeganda.
Mobirise

Beter onderwijs

Vanaf de oprichting heeft de Stichting Kiwanuka er voor gezorgd dat de school meer mogelijkheden heeft om goed onderwijs te geven. Zo zijn schoolbankjes en schrijfmateriaal aangeschaft, zijn er voldoende schoolboeken, zijn het koor en dansgroep voorzien van kostuums. Verder werden er muziekinstrumenten aangeschaft, op het schoolplein speeltoestellen geplaatst en genieten de kinderen van de hoogste klassen jaarlijks van een schooluitstapje waardoor ze hun eigen, mooie Oeganda beter leren kennen. Ook is er een kleine bibliotheek ingericht in een van de schoolgebouwen, en is iedere klas voorzien van een boekenkast vol boeken.

Mobirise

Schoolgebouwen

De afgelopen jaren zijn alle schoolgebouwen geleidelijk aan opgeknapt. De lekkende daken zijn vernieuwd (een aantal klaslokalen waren in de regenperiode onbruikbaar). De vloeren in de klaslokalen zijn gerepareerd, raamkozijnen en deuren zijn vervangen en van verf voorzien, op de muren is stucwerk aangebracht.

Kortom de Sint Cecilia School in Villa Maria heeft dankzij de ondersteuning door de Stichting Kiwanuka een degelijke en enthousiasmerende uitstraling gekregen. “Onze gebouwen schijnen zoals de zon”.

Sanitaire voorzieningen


Tot voor enkele jaren was het nodig dat de schoolkinderen voor hun watervoorziening dagelijks naar de vervuilde waterbron in het bos moesten lopen. Door het plaatsen van drie grote watertanks is dit niet meer nodig. Tijdens de regenperiode lopen de tanks vol met regenwater en hebben de kinderen en leerkrachten gedurende het hele jaar drinkwater. Ook op hygiënisch gebied wordt de school door Kiwanuka ondersteund. Omdat bij de school geen riolering ligt bestond er dringend behoefte aan nieuwe sanitaire voorzieningen. Inmiddels zijn zogenaamde pitlatrines gerealiseerd. Voor deze klassieke oplossing (“gat in de grond”) is gekozen omdat de kinderen hier thuis ook aan gewend zijn. Door periodieke lediging is hergebruik van de latrine mogelijk.

Mobirise

Stichting Kiwanuka: Hondstraat 8a, 6211 HX Maastricht
T: +31(0) 43 - 32 12 995, E: info@kiwanuka.nl