Projecten Kiwanuka

De belangrijkste activiteit van de Stichting Kiwanuka is een beurzenprogramma waarmee jaarlijks de beste leerlingen kunnen doorstromen naar een middelbare school. Dankzij de ondersteuning van de stichting Kiwanuka volgen per 1 januari 2018 in totaal 40 meisjes een opleiding na hun basisschool in Villa Maria en hebben 23 meisjes inmiddels een opleiding verpleegkundige, onderwijzeres, hotel management/catering, maar ook een universitaire bachelor studie afgerond.

Schoolgeld in Oeganda

In Oeganda zijn middelbare scholen in de regel kostscholen waarvan het jaarlijks schoolgeld € 600 á € 700 per kind bedraagt. Bij een universitaire opleiding kan dit oplopen tot € 1000 per student. De Stichting Kiwanuka streeft ernaar personen of organisaties te vinden die bereid zijn één kind in staat te stellen om een middelbare school en een vervolgopleiding te doorlopen. De meisjes worden gedurende deze schoolopleiding begeleid door een van de onderwijzers van de lagere school. Vanaf 2005 is op deze wijze de eerste beursstudent van Kiwanuka, Wanyana Prossy, ondersteund tijdens haar middelbare en universitaire vervolgopleiding. Ze werkt sinds 2015 als lerares “voedsel en voeding” op een middelbare school in Oeganda.

Beter onderwijs

Vanaf de oprichting heeft de Stichting Kiwanuka er voor gezorgd dat de school meer mogelijkheden heeft om goed onderwijs te geven. Zo zijn schoolbankjes en schrijfmateriaal aangeschaft, zijn er voldoende schoolboeken, zijn het koor en dansgroep voorzien van kostuums. Verder werden er muziekinstrumenten aangeschaft, op het schoolplein speeltoestellen geplaatst en genieten de kinderen van de hoogste klassen jaarlijks van een schooluitstapje waardoor ze hun eigen, mooie Oeganda beter leren kennen. Ook is er een kleine bibliotheek ingericht in een van de schoolgebouwen, en is iedere klas voorzien van een boekenkast vol boeken.

Schoolgebouwen

De afgelopen jaren zijn alle schoolgebouwen geleidelijk aan opgeknapt. De lekkende daken zijn vernieuwd (een aantal klaslokalen waren in de regenperiode onbruikbaar). De vloeren in de klaslokalen zijn gerepareerd, raamkozijnen en deuren zijn vervangen en van verf voorzien, op de muren is stucwerk aangebracht.

Kortom de Sint Cecilia School in Villa Maria heeft dankzij de ondersteuning door de Stichting Kiwanuka een degelijke en enthousiasmerende uitstraling gekregen. “Onze gebouwen schijnen zoals de zon”.

Meer klaslokalen zijn nodig


Mede door de steun van Kiwanuka is het aantal leerlingen van de Sint Ceciliaschool in Villa Maria de laatste jaren fors gestegen. Steeds meer ouders gaan inzien dat het belangrijk is om hun kinderen, en niet alleen hun zonen maar ook hun dochters, naar school te sturen. Op basis van het aantal leerlingen heeft de school inmiddels de beschikking over meer onderwijzers dan klaslokalen. Vooral in de laagste klassen zijn er zoveel kinderen dat de onderwijzer (of twee onderwijzers in één lokaal) voor een klas van wel 80 kinderen staat. Kiwanuka gaat dit probleem kleiner maken door een nieuwbouwproject waardoor de school in 2020 met drie klaslokalen wordt uitgebreid. Dit project wordt vooral mogelijk gemaakt door steun van de Stichting Wilde Ganzen en de Elisabeth Strouven Stichting. Steun aan dit project kan door een gift aan Wilde Ganzen NL53INGB000 00 40 000, onder vermelding van projectnummer 2019.0025. 
Zie ook www.wildeganzen.nl 


Stichting Kiwanuka: Hondstraat 8a, 6211 HX Maastricht
T: +31(0) 43 - 32 12 995, E: info@kiwanuka.nl