Sint Cecilia School

De Sint Cecilia School in Villa Maria is een lagere school met zeven klassen voor ongeveer 600 meisjes. De Oegandese overheid betaalt het (schamele) salaris van de leerkrachten en geeft een marginaal bedrag voor lesmaterialen.

Een deel van de kinderen is wees of half-wees door de Aids-catastrofe. De families van de kinderen zijn arm, meestal afhankelijk van de landbouw, waardoor de school nauwelijks lesgeld van de ouders ontvangt.Voor het onderhoud van de gebouwen, voor een beetje meer lesmaterialen en voor het brengen van enige levensvreugde onder de kinderen met een weinig hoopvolle toekomst is de school aangewezen op...? Ja op wie? De Stichting Kiwanuka wil aan een betere toekomst van de school en de leerlingen een bijdrage leveren. Hoewel Villa Maria een dorp is, heeft het een streekfunctie dankzij de daar aanwezige scholen en een klein ziekenhuis. Sommige kinderen lopen uren naar school.

Rondom de school


Banabikira zusters

Hoofd van de school is zuster Gertrude. Zij is lid van de Banabikira-orde, ook wel de orde van de dochters van de maagd Maria genoemd. Hun blauwe kleding is opvallend.Deze Oegandese orde is actief in Oeganda, Kenia en Tanzania en is vooral actief in scholen en ziekenhuizen. Het moederhuis ligt op 5 kilometer afstand van de Sint Cecilia School. In het moederhuis krijgen de novicen hun religieuze opleiding en worden de bejaarde nonnen opgevangen. In Villa Maria zijn er scholen en er is een opvanghuis voor dove, slecht horende en slecht ziende kinderen.kiwanuka weergeven op grote kaart

Onderwijzers

De school heeft momenteel negen leerkrachten. De meeste leerkrachten wonen in een armoedig onderkomen bij de school. Deze jonge mensen werken met veel energie en creativiteit om de meisjes van de school een betere toekomst te geven. Deze leerkrachten verdienen daarom de steun van de Stichting Kiwanuka. Een van de leerkrachten bedankte de Stichting met de mooie woorden “dankzij jullie zijn wij trots op onze school en werken we hier graag”.
Resultaten Stichting Kiwanuka

De Stichting Kiwanuka heeft in de afgelopen jaren o.a. het volgende kunnen realiseren:
Gebouwen zijn weer in goede staat
Er zijn watertanks gebouwd op het terein van de school
Er is meer lesmaterial
Er is een kleine bibliotheek
Er is extra scholing voor de leerkrachten
Ieder jaar kan een aantal kinderen doorstromen naar een vervolgopleiding

De kinderen presenteren met trots hun school door op te treden als muziek- en dansgroep. Dankzij Kiwanuka studeren er op dit moment 26 talentvolle meisjes verder op een middelbare school.
13 meisjes hebben de middelbare school inmiddels voltooid en volgen een beroepsopleiding voor verpleegkundige, onderwijzeres, hotel management/catering of doen een universitaire bachelor studie.
14 meisjes hebben inmiddels een opleiding tot verpleegkundige afgerond en 1 meisje heeft een bachelor opleiding afgerond. Deze 15 meisjes hebben allemaal een baan gevonden en kunnen dus nu voor zichzelf zorgen en een bijdrage leveren aan het welzijn van hun familie.


Stichting Kiwanuka Secretariaat: Hondstraat 8a, 6211 HX Maastricht, T: 043-3212995, E: info@kiwanuka.nl Disclaimer