Projecten

De belangrijkste activiteit van de Stichting Kiwanuka is een beurzenprogramma waarmee jaarlijks de beste leerlingen kunnen doorstromen naar een middelbare school.

In Oeganda zijn dit in de regel kostscholen waarvan het jaarlijks schoolgeld € 600 á € 700 per kind bedraagt. Bij een universitaire opleiding kan dit oplopen tot € 1000 per kind. De Stichting Kiwanuka streeft ernaar personen of organisaties te vinden die bereid zijn één kind in staat te stellen om een middelbare school en een vervolgopleiding te doorlopen. De meisjes worden gedurende deze schoolopleiding begeleid door een van de onderwijzers van de lagere school.

Vanaf 2005 is op deze wijze de eerste leerling, Wanyana Prossy, ondersteund tijdens haar middelbare en universitaire vervolgopleiding. Ze werkt inmiddels als lerares “voedsel en voeding” op een middelbare school in Uganda.

Dankzij de ondersteuning van de stichting Kiwanuka volgen per 1 januari 2016 in totaal 26 meisjes een opleiding na hun basisschool in Villa Maria en hebben 15 meisjes inmiddels een opleiding tot verpleegkundige, onderwijzeres, hotel management/catering, maar ook een universitaire bachelor studie afgerond.


Beter onderwijs

Vanaf de oprichting heeft de Stichting Kiwanuka er voor gezorgd dat de school meer mogelijkheden heeft om goed onderwijs te geven. Zo zijn schoolbankjes en schrijfmateriaal aangeschaft, zijn er voldoende schoolboeken, zijn het koor en dansgroep voorzien van kostuums. Verder werden er muziekinstrumenten aangeschaft, op het schoolplein speeltoestellen geplaatst en genieten de kinderen van de hoogste klassen jaarlijks van een schooluitstapje waardoor ze hun eigen, mooie Oeganda beter leren kennen. Ook is er een kleine bibliotheek in een van de schoolgebouwen. De onderwijzers volgen programma’s voor aanvullende scholing.
Schoolgebouwen

De afgelopen jaren zijn alle schoolgebouwen geleidelijk aan opgeknapt. De lekkende daken zijn vernieuwd (een aantal klaslokalen waren in de regenperiode onbruikbaar). De vloeren in de klaslokalen zijn gerepareerd, raamkozijnen en deuren zijn vervangen en van verf voorzien, op de muren is stucwerk aangebracht. Kortom de Sint Cecilia School in Villa Maria heeft dankzij de ondersteuning door de Stichting Kiwanuka een enthousiasmerende en degelijke uitstraling gekregen. “Onze gebouwen schijnen zoals de zon”.

Water

Tot voor enkele jaren was het nodig dat de schoolkinderen voor hun watervoorziening dagelijks naar de vervuilde waterbron in het bos moesten lopen. Door het plaatsen van drie grote watertanks is dit niet meer nodig. Tijdens de regenperiode lopen de tanks vol met regenwater en hebben de kinderen en leerkrachten gedurende het hele jaar drinkwater.


Elke schooldag een bordje pap

De meeste kinderen moeten dagelijks een grote afstand te voet afleggen van huis naar school en terug. Velen zijn thuis weggegaan zonder ontbijt. Een gevulde maag is belangrijk om bij de les te blijven. Daarom krijgen de kinderen, dankzij Kiwanuka, dagelijks als lunch een bordje pap. Voor € 5 kan 1 kind een heel schooljaar iedere schooldag pap eten. Met steun van Kiwanuka zijn er stoven gemetseld waardoor het koken van zoveel pap op een meer milieuvriendelijke manier gebeurt (minder verbruik van hout).


Sanitaire voorzieningen

Ook op hygiënisch gebied wordt de school door Kiwanuka ondersteund. Omdat bij de school geen riolering ligt bestond er dringend behoefte aan nieuwe sanitaire voorzieningen. Inmiddels zijn zogenaamde pitlatrines gerealiseerd. Voor deze klassieke oplossing (“gat in de grond”) is gekozen omdat de kinderen hier thuis ook aan gewend zijn. Door periodieke lediging is hergebruik van de latrine mogelijk.


Stichting Kiwanuka Secretariaat: Hondstraat 8a, 6211 HX Maastricht, T: 043-3212995, E: info@kiwanuka.nl Disclaimer