Fondsenwerving

Een betere toekomst voor de meisjes van de Sint Cecilia School in Villa Maria. De Stichting Kiwanuka wordt sinds de oprichting ondersteund door particulieren, bedrijven en instellingen. Hierdoor wordt een betere toekomst voor de meisjes van de Sint Cecilia School in Villa Marie in Oeganda gerealiseerd.

Hiernaast ziet u enkele voorbeelden hoe u uw bijdrage kunt leveren.
Downloads

Jaarbrief Kiwanuka 2017
Beleidsplan Kiwanuka 2016 - 2020
Financiele Jaarcijfers 2016 en 2017
Jaarbrief Kiwanuka 2016
Jaarbrief Kiwanuka 2015
Jaarbrief Kiwanuka 2014
Overzicht archief jaarbrieven >

Een beurs voor de vervolgopleiding van ’n kind financieren.

De stichting stelt jaarlijks aan de meest talentvolle kinderen van de school een beurs ter beschikking om na de lagere school te kunnen doorstuderen. De stichting zoekt gulle gevers die de plicht op zich nemen, d.m.v. een maandelijkse of jaarlijkse bijdrage, zo'n beurs mogelijk te maken. De stichting biedt de faciliteit om dit te doen via een meerjarige afspraak tussen de stichting en de gulle gever, waardoor deze bijdrage volledig fiscaal aftrekbaar is. De Stichting Kiwanuka heeft de zgn. ANBI-erkenning van de Nederlandse belastingdienst.

Formulier meerjarige ondersteuning


Eten voor het goede doel

Regelmatig organiseren Pauline Vluggen en René Verspeek in hun huis in Maastricht een table d'hôtes. Van de deelnemers wordt verwacht dat zij minimaal een bepaald bedrag betalen voor dit lekkere eten. Alle bijdragen komen volledig ten goede aan de stichting Kiwanuka. Zo’n dineertje kunt u ook bij u thuis organiseren, René doet de boodschappen en kookt en u en uw gezelschap hebben een gezellige avond, met een mooie financiële bijdrage voor Kiwanuka. Aanmelden kan door een e-mail te sturen: info@kiwanuka.nl

Giften

Iedere gift is welkom. Groot en klein, een eenmalige bijdrage of een periodieke storting zal benut worden voor de doelen die de stichting zich heeft gesteld.


Financiële verantwoording

De stichting stuurt aan alle gulle gevers in de jaarlijks uit te brengen Nieuwsbrief een financiële verantwoording van de besteding van de middelen. De kosten van de stichting zullen tot een minimum beperkt blijven (in de regel ongeveer 1%). Indien bijvoorbeeld door de betrokkenen naar Oeganda wordt gereisd is dit voor eigen rekening.ANBI

De Stichting Kiwanuka is erkend als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Dit betekent dat uw gift, onder de voorwaarde dat u zich door middel van een schriftelijke meerjarige afspraak van minimaal 5 jaar verbindt jaarlijks een vast bedrag te doneren, voor de belastingdienst volledig aftrekbaar is. Zie ook: www.anbi.nl


Stichting Kiwanuka Secretariaat: Hondstraat 8a, 6211 HX Maastricht, T: 043-3212995, E: info@kiwanuka.nl Disclaimer